<![CDATA[מתנ''ס קרית מלאכי]]>Sun, 16 Jun 2019 22:23:41 +0300Sun, 16 Jun 2019 22:23:41 +0300http://www.matnaskm.matnasim.org/1800<![CDATA[קורסים שנפתחים ביוני 2019:תג"ת, לימוד הנהלת חשבונות, חשבי שכר לפרטים נוספים..פנינה רכזת השכלה]]>http://www.matnaskm.matnasim.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2236836AR_2236836Mon, 03 Jun 2019 14:30:51 +0300<![CDATA[דרוש אב בית למתנ"ס]]>http://www.matnaskm.matnasim.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2225999AR_2225999Tue, 30 Apr 2019 12:33:06 +0300<![CDATA[נשימאמא מסע לנפש ולגוף לנשים אחרי לידה]]>http://www.matnaskm.matnasim.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2225966AR_2225966Tue, 30 Apr 2019 11:06:54 +0300<![CDATA[הצגה אחרונה למנויים]]>http://www.matnaskm.matnasim.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2187070AR_2187070Wed, 06 Feb 2019 12:08:21 +0200<![CDATA[יריד הספר 2019 יום שלישי 04.06.19 החל משעה 16:00]]>http://www.matnaskm.matnasim.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2167791AR_2167791Sun, 23 Dec 2018 11:51:11 +0200<![CDATA[מיקרוסנימה גאה להציג: " זרובבל" דרמה מרגשת]]>http://www.matnaskm.matnasim.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2131164AR_2131164Sun, 21 Oct 2018 12:40:19 +0300<![CDATA[קמפוס קריית מלאכי הקורסים מפוקחים ומוכרים ע"י משרד הכלכלה(תמ"ת)/לשכת רואי חשבון/משרד החינוך לפרטים נוספים פנינה רכזת השכלה]]>http://www.matnaskm.matnasim.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2124709AR_2124709Mon, 08 Oct 2018 12:40:03 +0300<![CDATA[ההרשמה בעיצומה]]>http://www.matnaskm.matnasim.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2124696AR_2124696Mon, 08 Oct 2018 12:08:34 +0300<![CDATA[ההרשמה לחוגי המתנ"ס בעיצומה!לפרטים והרשמה רותי רכזת חוגים008-8581335]]>http://www.matnaskm.matnasim.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2123102AR_2123102Thu, 04 Oct 2018 15:23:01 +0300<![CDATA[חוברת חוגים 2018]]>http://www.matnaskm.matnasim.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2113250AR_2113250Thu, 30 Aug 2018 00:01:01 +0300<![CDATA[פייסבוק]]>http://www.matnaskm.matnasim.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=650412AR_650412Thu, 22 Aug 2013 14:27:11 +0300